O nás / About Us

Proč se jmenujeme Duo KaM?

Název Duo KaM sestává z iniciál skladatelů Vítězslavy Kaprálové a Bohuslava Martinů s jejímiž písněmi jsme naši aktivitu zahájili. Zároveň klade otázku „kam?“, která naznačuje touhu interpretovat méně známá vokální díla českých skladatelů a tím se podílet na tom, kam směřuje často opomíjená forma písně v čechách.

Why are we called Duo Kam?

Duo KaM’s name is drawn from the initials of the composers Vítězslava Kaprálová and Bohuslav Martinů with whose songs we began our journey. In Czech, the name of the ensemble is even more significant, as it poses the question “Where to?” which is emblematic of our desire to explore the future of art song, particularly Czech art song.

Co máme za sebou?

Duo KaM zahájilo svou činnost projektem Zpíváno do dálky na počátku roku 2017, tedy písněmi a klavírními sóly Vítězslavy Kaprálové a Bohuslava Martinů s doprovodným slovem o jejich vztahu na pozadí tzv. podivné války. Pořad Zpíváno do dálky měl premiéru v říjnu 2017 na amerických univerzitách University of Wisconsin a Western Michigan University. Česká verze koncertu Zpíváno do dálky měla premiéru v březnu 2018 v malostranském kostele Sv. Vavřince s doprovodným slovem spisovatelky Viktorie Hradské. Během prvního roku své existence provedlo Duo KaM též koncerty pro Hlávkovu nadaci a American Friends of the Czech Republic a nastudovalo celkem osm koncertů s pěti různými programy. Ač je naším hlavním cílem interpretace české písně 20. a 21. století, uspořádali jsme též koncert amerických písní na texty amerických básníků a koncert českých, amerických a francouzských písní, jejíž autory spojovala Paříž coby umělecké centrum první půlky 20. století.

What have we done so far?

Duo KaM began its activity with a series of concerts called Sung Into the Distance, which showcased the songs and piano solos of Czech composers Vítězslava Kaprálová and Bohuslav Martinů. The recital had its premiere at the University of Wisconsin and Western Michigan University in October 2017 and its Czech premiere (with text by writer and translator Viktorie Hradská) in March 2018. During the first year of its existence, Duo KaM put on eight concerts with five different musical programs, some for organizations like the Hlávkova nadace and American Friends of the Czech Republic. While its aim is to interpret lesser-known Czech songs of the 20th century, Duo KaM has also put on programs dedicated to settings of American poetry by American composers as well as a program of Czech, American, and French composers connected through the cultural importance of Paris in the first half of the 20th century.

Kam směřujeme?

Od prvního roku intenzivní činnosti se naše aktivita snížila na jeden koncertní program ročně a chceme se více zaměřit na studiové nahrávání neznámých českých písní.

Nyní připravujeme koncert pro kytaru a zpěv, který bude vytvářet souvislosti mezi převážně českou písní 20. a 21. století a starou hudbou kde zazní např. Ebenovi Písně k loutně vedle Purcellových písní, a písně na latinské texty starořímských receptů Jana Nováka vedle latinského dvojzpěvu Claudia Monteverdiho či Barbary Strozzi.

Náš nejambicióznější plán je vyhlásit soutěž pro mladé skladatele písní a uspořádat koncert písní napsaných přímo pro nás od žijících skladatelů.

Where are we going?

After our fist year of intense activity, we have lowered our output to one concert program a year. We wish to put greater emphasis on recording lesser-known Czech art-songs.

This year’s concert is for voice and guitar and juxtaposes (predominantly Czech) 20th and 21st century art songs with pieces of Early Music. Thus, for example, Petr Eben’s Songs With Lute will sound next to songs by Purcell, also originally written for lute, and Jan Novák’s settings of ancient Roman recipes in their original Latin will sound next to duets in Latin by Claudio Monteverdi and Barbara Strozzi.

Our most ambitious plan is to organize a competition for young composers of art song and put on a concert exclusively of vocal works written for us.

Naše vzpomínky / Some Memories