Kdo jsme / Who We Are

Ema Katrovas (soprán, zakladatelka)

Česko-americká sopranistka Ema Katrovas se již od začátku studií klasického zpěvu věnuje soudobé hudbě a interpretaci neznámých děl. Jako operní sólistka hostuje v Kammeroper Prag, v divadle F.X. Šaldy a ve Slezském divadle Opava. V sezóně 2018/19 nastudovala role Oscara (G. Verdi, Ballo in maschera), Musetty (G. Puccini, La bohème) a Zerliny (W.A. Mozart, Don Giovanni) v Itálii. V sezóně 2020 byla vybrána barytonistou Thomasem Quasthoffem, aby se jako jedna ze sedmi zpěváků zúčastnila  jeho masterclass v Lipském Bach Archivu. V též sezóně jí čeká debut na festivalu Smetanova Litomyšl v soudobé opeře Jsem kněžna bláznů (Lenka Nota.) Je absolventkou Western Michigan University a Akademie múzických umění v Praze.

emakatrovas.com

Ema Katrovas (soprano, founder)

Czech-American soprano Ema Katrovas began her career in Czech theaters and concert halls while still a student at the Academy of Music in Prague. She debuted as Barbarina in Le Nozze di Figaro (Kammeroper Prague, 2014) and went on to tour Germany as Erste Dame in Die Zauberflöte (F.X. Šalda Theater, Liberec, 2016) and sing První žínka in Rusalka (Silesian Theater, Opava, 2017), and La Charmeuse in an award-winning production of Thaïs (F.X. Šalda Theater in Liberec, 2016.) She subsequently studied in Italy, where she prepared the roles of Oscar in Un Ballo in Maschera, Musetta in La bohème and Zerlina in Don Giovanni. In the 2020 season, she will make her debut in Smetanova Litomyšl Festival as the soprano soloist in the contemporary opera Jsem kněžna bláznů by Czech composer Lenka Nota.

Her passion for early music led her to study this repertoire considerably. In 2016, she was the soprano soloist in Bach’s Johannes-Passion with the Czech Ensemble Baroque. In 2019 she sang Hébé and Amour in Rameau’s Les Indes Galantes with Ensemble OrQuesta. She was also selected by Thomas Quasthoff for his masterclass at the Bach Archiv in Leipzig.

Early in her studies, Ema gained considerable experience singing contemporary classical music and collaborating with young composers. During her undergraduate studies in the United States, she studied a year of composition in order to hone her understanding of contemporary works. Her passion for lesser-known repertoire led her to found Duo KaM in 2017 which specializes in 20th century art song.

emakatrovas.com

Andrea Mottlová (klavíristka, spoluzakladatelka)

Andrea Mottlová je klavíristkou s bouřlivým temperamentem a ďábelským repertoárem. Je vítězkou soutěží, vyhledávanou komorní a orchestrální hráčkou a v současné době se věnuje jak činnosti koncertní, tak i pedagogické. V jejím repertoáru dominují stěžejní díla autorů 20. století, např. Dmitrije Šostakoviče, Sergeje Prokofjeva nebo Igora Stravinského, věnuje se však i virtuózním transkripcím světových pianistů.

Komorní hře se Andrea věnuje již od dětství. Spolu s nejvýznamnějším českým hornistou Radkem Baborákem a  violoncellistkou Hanou Baborákovou tvoří klavírní Trio Jadin, které vyniká originálním nástrojovým obsazením.  Několikrát vystoupila v rámci festivalu Pražské jaro, a to v roli korepetitorky na soutěžích, také jako členka orchestru SOČR nebo např.s J.J.Big bandem.

Studia na pražské Akademii múzických umění ve třídě Martina Kasíka a Františka Malého úspěšně završila klavírním koncertem Totentanz  Ference Liszta za doprovodu orchestru AKS pod taktovkou dirigenta Marka Šedivého.  Zároveň obdržela cenu děkana HAMU za výborné studijní výsledky a za úspěšnou reprezentaci fakulty doma i v zahraničí. 

Pražskou konzervatoř vystudovala ve třídě Michala Rezka a Emila Leichnera a v rámci 200 – stého výročí školy zakončila absolventským koncertem s Českou filharmonií klavírním koncertem č. 1 Sergeje Prokofjeva pod taktovkou dirigenta Ondřeje Kukala. Jako sólistka se dále představila s Moravskou filharmonií Olomouc koncertem č. 2 Dmitrije Šostakoviče, s Vojenskou posádkovou hudbou Olomouc koncertem Rhapsody in Blue George Gershwina, se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně druhým koncertem Sergeje Rachmaninova ve spolupráci s dirigenty Petrem Vronským, Gustavem Foretem a Vladimírem Válkem.

Za prvotřídní hudební základy vděčí vynikající pedagožce Ludmile Uhlířové, ke které docházela do ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci.

Velmi milou kuriozitou v dosavadní kariéře Andrey Mottlové byla spolupráce s oscarovým režisérem Jiřím Menzelem při natáčení jeho posledního filmu Donšajni, v němž ztvárnila postavu veselé a hladové pianistky.

www.andrea-mottlova.com

Andrea Mottlová (pianist, co-founder)

Andrea Mottlová is a Czech pianist with a stormy temperament and tenacious love for her craft. She is a laureate of many competitions, a chamber music player, pedagogue, and soloist. She specializes in composers of the 20th century, such as Dmitrij Shostakovich, Sergei Prokofjev, Igor Stravinskij and also plays virtuosic transcriptions by world-renowned pianists.

A graduate of The Academy of Performing Arts in Prague, Andrea studied piano under Martin Kasík and František Malý, concluding her studies with a performance of the piano concerto “Totentanz” by Ferenc Liszt with the AKS orchestra under the baton of conductor Marek Šedivý. Andrea was awarded the Dean’s prize of the Music Faculty of AMU for outstanding studies and exceptional representation of the Academy. She also spent a year abroad studying at the Universitat für Musik und Darstellende Kunst Wien with Avedis Kouyoumdjian. She regularly takes part in international piano masterclasses with renowned artists such as Peter Donohoe, Lilya Zilberstein, Andrei Gavrilov, Jose Ramon Mendez, Robert McDonald and Julian Martin from the Juilliard School of Music in New York.

www.andrea-mottlova.com

Štěpán Buchar (kytarista)

Štěpán Buchar je absolventem Konzervatoře Pardubice v oboru klasická kytara. V roce 2005 získal prvenství v národním kole kytarové soutěže v Mikulově. Kytarovou hru zdokonaloval během mistrovských kurzů u Carlese Trepata, Thomase Müller-Peringa, Paola Pegorara a dalších světových pedagogů. Roku 2012 završil studium konzervatoře Koncertem pro kytaru a malý orchestr od Heitora Villa-Lobose za doprovodu Komorní filharmonie Pardubice. Štěpán pravidelně koncertuje v Čechách i v zahraničí (Německo, Francie). V současné době se věnuje sólové i komorní hře: je členem seskupení Duo Instrumo (kytara, cello), doprovází vokální seskupení Kvintetky, je členem Dua KaM. Působí jako kytarista jazzového seskupení Stefan Segi Quintet. Kromě kytary se věnuje také zpěvu. Od roku 2014 je členem Kühnova smíšeného sboru, se kterým pravidelně vystupuje mj. v rámci mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro.

Štěpán Buchar (guitar player)

Štěpán Buchar studied classical guitar at the Pardubice conservatory. In 2005, he won first place in the nationals of the Mikulov guitar competition. He perfected his craft at masterclasses with Carles Trepat , Thomas Müller-Pering, Paolo Pegoraro and other world-class pedagogues. In 2012, he completed his conservatory training with Heitor Villa-Lobos’ concerto for guitar and orchestra with the Pardubice Chamber Philharmonic. Štěpán performs regularly both home and abroad (mostly Germany and France.) He is currently focused on solo chamber playing and is a founding member of Duo Instrumo (guitar and cello), accompanies the vocal quintet called Kvintetky, and is a member of Duo KaM even as he also plays jazz guitar with the Stefan Segi Quintet. Besides playing guitar, he also sings. He has been a member of the internationally recognized Khühn’s Mixed Choir with which he performs regularly at such prestigious events as the Prague Spring Festival.

Dále spolupracujeme / Other Collaborators

Šárka Petříková (houslistka)

Životopis bude doplněn.

Šárka Petříková (violinist)

Biography coming soon

Karel Vrtiška (klavírista)

Karel Vrtiška se narodil v roce 1990 v Praze, kde studoval na ZUŠ Ilji Hurníka u prof. M. Tomanové a na Hudební škole hlavního města Prahy u prof. J. Tomana.

V roce 2010 úspěšně dokončil bakalářské studium na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění u doc. B. Krajného. V roce 2012 absolvoval magisterské studium na Hochschule für Musik v Norimberku ve třídě prof. W. Manze s prospěchovým stipendiem a v roce 2015 dokončil své magisterské studium na Akademii múzických umění v Praze ve třídě prof. M. Kasíka.

Své první ocenění na soutěži získal Karel Vrtiška v roce 1999, kdy obdržel 1. cenu v pražském kole soutěže ZUŠ a 2. cenu „Prague Junior Note“. V následujících letech získal celou řadu ocenění na mezinárodních soutěžích – 1. cenu na mezinárodní klavírní soutěži „Carl Czerny“ (2001), 1. cenu na soutěži „Virtuosi per musica di pianoforte“ v Ústí nad Labem (2005), titul laureáta na Mezinárodní smetanovské soutěži v Plzni (2008), 1. cenu a cenu absolutního vítěze pražského kola ZUŠ, titul laureáta soutěže Beethovenův Hradec (2009), titul laureát soutěže V. Nováka v Kamenici nad Lipou (2010), titul laureáta na Mezinárodní smetanovské klavírní soutěži v Plzni (2014) a 2. cenu na Mezinárodní interpretační soutěži Beethovenův Hradec (2016).

Sólově vystupoval pod vedením dirigenta Paula Freemana, Marca Ivanoviče, Libora Peška, Petra Vrábela, Koji Jawamota, za hudebního doprovodu Českého národního orchestru, Orchestru Berg, Komorního orchestru pražských symfoniků, Akademických komorních sólistů, Komorní filharmonie Pardubice, Plzeňské filharmonie a Moravské filharmonie Olomouc.

Natáčel pro televizní společnost BBC, Český rozhlas a Českou televizi.

Zúčastnil se mistrovských interpretačních kurzů P. Badura-Skody, G. Ohlssona, W. Askenazyho a A. Gavrilova. V rámci masterclass P. Zukermana v kanadské Ottawě vystoupil na závěrečných koncertech v Tabaret Hall a National Arts Centre.

Představil se se samostatným klavírním recitálem na MHF Pražské jaro, v abonentních cyklech České filharmonie, Moravské filharmonie Olomouc, Filharmonie Bohuslava Martinů a na festivalu Bach for All.

Vedle sólové hry se věnuje i hudbě komorní – v roce 2015 vystoupil na Moskevském mezinárodním festivalu komorní hudby Vesna v Rossiji, na Mezinárodním hudebním studentském festivalu v japonském Kyotu a vystoupil na prezentaci tří hlavních pražských uměleckých vysokých škol s názvem „Prague Art Academies: Independent Spirits“ v Českém centru v New Yorku. Od sezóny 2016/2017 byl zařazen na Listinu mladých umělců Českého hudebního fondu.

www.karelvrtiska.cz

Karel Vrtiška (pianist)

Karel Vrtiška was born in 1990 in Prague, where he studied under Professor M. Tomanová at ZUŠ Ilji Hurníka (the Ilja Hurník Elementary School of Fine Arts) and under Professor J. Toman at Hudební škola hlavního města Prahy (Music School of Prague).

In 2010 he successfully completed his bachelor’s degree at the Music and Dance Faculty of the Academy of Performing Arts under doc. B. Krajný. He completed his master’s degree at the Hochschule für Musik in Nuremberg in the class of Professor W. Manz with a merit stipendium in 2012. He completed his master’s degree at the Academy of Performing Arts in the class of Professor M. Kasík in 2015.

Karel Vrtiška received his first recognition in 1999, when he won 1st prize in the Prague round of the ZUŠ (Elementary Schools of Fine Arts) competition and 2nd prize in the “Prague Junior Note” competition. Over the next few years he received a number of awards at international competitions – 1st prize in the international piano competition “Carl Czerny” (2001), 1st prize in the “Virtuosi per musica di pianoforte” competition in Ústí nad Labem (2005), the title of laureate in the International Smetana Competition in Plzeň (2008), 2nd prize in the international piano competition “Carl Czerny” (2005), 1st prize and overall winner of the Prague round of the ZUŠ (Elementary Schools of Fine Arts) competition, the title of laureate in the Beethoven’s Hradec competition (2009), the title of laureate in the V. Novák competition in Kamenice nad Lipou (2010), the title of laureate in the International Smetana Competition in Plzeň (2014) and 2nd prize in the International Beethoven’s Hradec competition (20016).

He has given solo performances under conductors Paul Freeman, Libor Pešek, Peter Vrábel, Koji Jawamoto and with musical accompaniment by the Czech National Orchestra, Berg Orchestra, the Prague Symphony Chamber Orchestra, Academy Chamber Soloists of Prague, Pilsner Philharmonic Orchestra or the Moravian Philharmonic Orchestra Olomouc.

He has accepted invitations to record for Czech Radio, Czech Television and for the BBC.

He participated in interpretation master classes with P. Badura-Skoda, G. Ohlsson, W. Askenazy and A. Gavrilov. In master classes with P. Zukerman in Ottawa, Canada, he performed at the final concerts in the Tabaret Hall and National Arts Centre.

He also had his own piano recital at the international music festival Prague Spring and performed in the subscription cycles of the Czech Philharmonic, the Moravian Philharmonic Orchestra Olomouc and Bohuslav Martinů Philharmonic. Besides the solo playing he concentrates on the chamber music as well – in 2015 he gave performances at the Moscow International Festival of Chamber Music “Vesna v Rossii”, at the Kyoto International Music Students Festival in Japan and at the presentation „Prague Art Academies: Independent Spirits” of three main Prague art schools in the Czech centre in New York. Since the season 2016/2017 he has been put on a List of young artists of the Czech musical fund.