Programy koncertů / Concert Programs

Zpíváno do dálky / Sung into the Distance

Účinkující / Performers:

Ema Katrovas, soprán/soprano

Andrea Mottlová, klavír/piano

Představení / Performances:

18.10.2017 – University of Wisconsin – River Falls

24.10.2017 – Western Michigan University

14.3.2018 – Kostel Sv. Vavřince

Písně a klavírní sóla Vítězslavy Kaprálové a Bohuslava Martinů s doprovodným slovem o jejich vztahu na pozadí tzv. podivné války. (Doprovodné slovo v čestině napsala Viktoria Hradská a přednesl Jiří Klem.)

The songs and piano solos of Czech composers Vítězslava Kaprálová and Bohuslav Martinů with spoken commentary on their relationship against the backdrop of the so-called Phony War. (English-language version written and spoken by Ema Katrovas.)

Američtí básníci – američtí skladatelé / American Poets – American Composers

Účinkující /Performers:

Ema Katrovas, soprán

Andrea Mottlová, klavír

Představení / Performances:

17.7.2018 – Akademie múzických umění v Praze

Popis – již brzy!

As part of the Prague Summer Program for Writers, duo KaM presented a lecture-recital of American poetry set by American composers. The program included poetry by Emily Dickinson, Wallace Stevens, e.e. cummings, and William Carlos Williams set by Aaron Copland, Ned Rorem, Jake Heggie, Ernst Bacon, and Lori Leitman. The lecture was meant to defamiliarize poetry which is most often taught in schools by presenting it in song.

Francie-Čechy-Amerika: Písně z první poloviny 20. století / France-Bohemia-America: Songs from the first half of the 20th century

Účinkující / Performers:

Ema Katrovas, soprán

Andrea Mottlová, klavír

Představení / Performances:

15.9.2018 – ZUŠ Ilji Hurníka

Koncert, který objevuje dialog mezi francouzskou, českou a americkou písňovou tvorbou první poloviny 20. století, kdy se mnoho českých i amerických skladatelů vzdělávalo v Paříži. Koncert představuje písně od Debussyho, Roussela, Martinů, Kaprálové a Coplanda.

Description – coming soon!

Staronové písně s kytarou / Old-New Songs with Guitar

Účinkující / Performers:

Ema Katrovas, soprán

Štěpán Buchar, kytara

Představení / Performances:

25.4. 2020 – Komunitní Centrum Kotlaska

Písně barokní a písně 20. století se v tomto koncertě pojí a prolínají. Program nebude seřazen chronologicky, nýbrž bude tematicky spojovat písně z různých staletí: vedle latinského dueta barokních skladatelů Claudia Monteverdiho a Isabelly Leonardy zazní zhudebněné starořímské recepty v latině od Jana Nováka. Vedle barokních písní Barbary Strozzi, Francescy Caccini a Henryho Purcella zazní Písně k loutně Petra Ebena. Vedle Bachovy vokalízy zazní Bachem inspirovaná skladba Bachianas brasilieras č. 5 do Villa-Lobose či dokonce Bachův dopis zhudebněn americkým skladatelem Dominickem Argentem. Proleťte s námi staletími za doprovodu zpěvu a kytary!

Description – coming soon!

České vánoce (jinak!) / Czech Christmas (done different!)

Účinkujicí / Performers :

Ema Katrovas, soprán

Šárka Petříková, housle

Štěpán Buchar, kytara

Andrea Mottlová, klavír

Karel Vrtiška, klavír

Představení:

8.12.2017 – Kostel Sv. Vavřince

21.12. 2018 – Kostel Sv. Vavřince

Čeští skladatelé, světové premiéry, zapomenuté písně i staré hity – to je vánoční koncert jinak!

Czech composers, world premieres, forgotten songs, old hits – that’s a Czech christmas recital done differently!